Rekisterin säännöt

Suomen alpakka- ja laamarekisterin säännöt 16.08.2020 alkaen

Miksi rekisteriä pidetään

Suomen alpakka- ja laamayhdistys ylläpitää Suomen alpakka- ja laamarekisteriä, jäljempänä rekisteri, kerätäkseen tietoa alpakoiden ja laamojen kasvattajista ja omistajista sekä Suomessa olevista alpakoista ja laamoista, niiden polveutumisesta ja perimästä, päätavoitteenaan jalostustyön tukeminen.

Ketkä saavat tietoja rekisteristä

Rekisterin tietoja voivat saada käyttöönsä rekisteriin merkitty eläimen omistaja ja kaikki ne joilla on eläinrekisterin käyttöoikeus, sekä erillisestä pyynnöstä viranomaiset joilla on siihen perusteltu syy.

Rekisterin käyttäjän / eläimen omistajan ei ole mahdollisuutta kieltää kaikkia tai tiettyjen tietojen luovutusta järjestelmän teknisistä rajoitteista johtuen.

Kuka voi rekisteröidä eläintietoja

Rekisteriin voi omistamiaan eläimiä rekisteröidä henkilö tai yhteisö, joka on liittynyt eläinrekisterin käyttäjäksi ja hyväksynyt sen käyttöehdot ja säännöt. Rekisteröijällä tulee olla eläinten pitopaikkatunnus tai hänen/sen tulee osoittaa eläinten pitopaikkatunnus siltä tilalta, jossa eläimet sijaitsevat.

Mitä eläimiä voi rekisteröidä

Rekisteriin voidaan rekisteröidä alpakoita ja laamoja, jotka ovat tunnistemerkitty.

Mitä tietoja eläimistä kerätään

Eläimistä kerätään kulloinkin voimassa olevan rekisteröintilomakkeen / sähköisenpalvelun kysymät tiedot.

Tietojen ajantasaisuus

Omistajan tulee huolehtia rekisterin tietojen ajantasaisuudesta, kuten esimerkiksi eläimen ruunaus tai kuolema.

Omistustiedoissa tapahtuneista muutoksista myyjän tulee ilmoittaa kahden viikon kuluessa muutoksesta.

Käyttöoikeudet estäminen

Käyttäjä voidaan sulkea pois rekisterijärjestelmästä toistaiseksi tai määräajaksi, mikäli hän rikkoo palvelun käyttöehtoja.  Ilman käyttöoikeuksia rekisteröinnit ja tietojen muutokset tapahtuvat rekisterinpitäjän toimesta ja ovat maksullisia toimenpiteitä.

Rekisterin maksut

Jäsenille myönnetään 50% alennus liittymismaksusta, 100% alennus vuosimaksusta sekä 50% alennus eläinten rekisteröintimaksusta. Rekisterin liitymis-, vuosi- ja käyttömaksuista päätetään vuotuisessa jäsenkokouksessa

Rekisterin sääntöjen muuttaminen

Rekisterin säännöistä päättää Suomen alpakka- ja laamayhdistyksen jäsenkokous.