Eläinten rekisteröinnit 2021!

Eläinten rekisteröinnit 2021!

Ruokaviraston uusien tunnistemerkintävaatimusten vuoksi tänä vuonna syntyneet vasat voi rekisteröidä toitaiseksi ilman tunnistemerkintää siihen asti kunnes sirujen tilaaminen Ruokaviraston hyväksymien sirujen osalta on mahdollista.

Poikkeus koskee siis VAIN 2021 syntyneitä vasoja.

Tiedotamme uusista tunnistemerkinnän vaatimuksista kunhan Ruokaviraston ohjeet päivittyvät.

Lisätietoja https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö on muuttunut 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Myös nykyinen eläintunnistusjärjestelmästä annettu laki on muuttumassa. Uusi eläintunnistuslaki astuu voimaan myöhemmin tänä vuonna. ”