Näyttelyt

Näyttelyssä tavataan – kts. tapahtumat osio!

Alpakka- ja laamanäyttelyiden järjestäminen on yksi yhdistyksen keskeisiä toimintamuotoja. Näyttelyt ovat viihdyttäviä ja opettavaisia tapahtumia niin kasvattajille, yleisölle kuin alpakoiden tai laamojen hankintaa vakavissaan harkitseville.

Vuosittain keväällä järjestettävän eläinnäyttelyn lisäksi yhdistys järjestää satunnaisesti myös villanäyttelyitä. Covid-pandemia vuosina -20 ja -21 ei näyttelyä järjestetty.

 

Mitä näyttelyssä tapahtuu?

Eläimet arvioidaan yleensä ikä- ja väriluokittain, sukupuolet erikseen. Tiettyyn väriluokkaan osallistuakseen eläimen tulee siis olla yksivärinen, ns. multicoloreille on oma luokkansa.

Näyttelyyn osallistuvan eläimen on oltava tottunut käsittelyyn, kuljettava kauniisti riimussa ja osattava seistä paikoillaan. Vain rekisteröidyt ja tunnistettavissa olevat eläimet saavat osallistua näyttelyyn, eli eläimeltä tulee myös löytyä luettavissa oleva mikrosiru tai muu tunnistemerkintä.

Eläimet tulevat näyttelykehään arviointiluokittain, jokaisella eläimellä on mukana oma käsittelijänsä. Tuomari katsoo mm. eläimen liikkumista, tutkii tarkasti villan laatua eri puolilta eläintä sekä tarkistaa purennan.

Asiantunteva ammattituomari on näyttelyn tärkein henkilö. Suomessa ei ole mahdollista kouluttautua alpakka- tai laamatuomariksi, ja käytännössä tuomari kutsutaankin aina ulkomailta. Tuomarointi tapahtuu siis englanniksi, mutta tarvittaessa järjestetään tulkkaus.

Eläimen käsittelijän tulee hallita eläimensä. Näyttelysääntöjen mukaan hänen tulee olla vähintään 11-vuotias. Kuva: Valtteri Rannelma

Mitä arvioidaan ja miksi?

Alpakka on villantuottajaeläin. Näin ollen 60 % eläimen arvostelusta perustuu villan laatuun – mm. sen hienouteen, tiiviyteen, krimppiin (villan poimutus, vain huacayoilla), kiiltoon, pehmeyteen ja tasalaatuisuuteen.

Eläimen hyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että sen liikeradat ovat luontevat (tämän mahdollistavat mm. suorat jalat), purenta on hyvä, luuston rakenne vahva, mittasuhteet tasapainossa ja selkälinja suora. Epämuodostumia (esim. ylimääräiset tai yhteenkasvaneet varpaat, poikkeavat sukuelimet, häntämutka) eläimillä ei sallita. Alpakoilla 40 % arvostelusta perustuukin eläimen rakenteeseen.

Laamojen arviointi näyttelyissä tehdään eri näkökulmasta kuin alpakoiden. Classic laamoista arvostellaan vain niiden rakenne, koska ne ovat alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan kantojuhtia, eivät villantuottajia. Terve rakenne takaa kestävyyden esimerkiksi pitkillä vaellusmatkoilla. Woolylaamojen kohdalla voidaan arvostella myös villaa, mutta usein se on vain 10% arvostelusta.

Näyttelyt eivät siis ole pelkästään kauneuskilpailuita, vaan niillä pyritään myös ohjaamaan kasvattajien jalostusvalintoja kasvavan eläinkannan terveyden turvaamiseksi ja villanlaadun parantamiseksi.

Tyvestä latvaan tasainen krimppi on alpakan villassa toivottava ominaisuus.

Hyödyt kasvattajalle

Tuomalla omia eläimiään näytille kasvattajat saavat arvokasta palautetta jalostustyönsä onnistumisesta ja eläintensä ominaisuuksista verrattuna muihin saman ikäisiin ja värisiin eläimiin. Tuomari perustelee jakamansa sijoitukset huolella, joten jumbosijallekin jäänyt kasvattaja kuulee, mihin hänen kannattaisi jatkossa keskittyä.

Näyttelyt ovat toki myös erinomaisia markkinointitilaisuuksia omille myynnissä oleville eläimille, astutuspalveluita tarjoaville orheille, muille palveluille ja tuotteille. Näyttelyissä menestyvien eläinten myyntihinta voi perustellusti olla keskimääräistä korkeampi.

Hyödyt eläinten ostoa harkitsevalle

Alpakoiden tai laamojen hankkimista harkitseva ostaja saa näyttelyssä varsin laajan katsauksen suomalaiseen eläinkantaan ja eri kasvattajiin – helposti yhdessä paikassa! Myös eläinten vertailu on helpompaa, kun ne näkee yhtä aikaa. Näyttelyissä pärjäävät hyvävillaiset ja -rakenteiset eläimet.

Vain lemmikiksikin eläimiä hankkivan harrastajan kannattaa toki olla kiinnostunut eläintensä terveestä rakenteesta, vaikka villan laatu olisikin toisarvoista. Jos oma asiantuntemus ei rakenteen arviointiin vielä riitä, kertoo eläinten sijoittuminen näyttelyissä tästäkin varsin paljon.

Pidetään kynnys matalana!

Suomessa näyttelyt ovat varsin epämuodollisia tilaisuuksia moneen muuhun maahan verrattuna – ensikertalaisia neuvotaan ja kaikkea voi kysyä. Eläintenkään ei oleteta käyttäytyvän täydellisesti.

Uudet kasvattajat ja yleisö ovat lämpimästi tervetulleita mukaan näyttelyihin!

 

Riimussa kävelyä on hyvä harjoitella myös jossain vieraassa paikassa ennen näyttelypäivää, muuten voi rimakauhu iskeä 😀 Kuva: Juha Tuomisto