Tietosuoja

Tietosuojalauseke

Suomen alpakka- ja laamayhdistys ry

Suomen alpakka- ja laamayhdistys ry on sitoutunut suojaamaan nykyisten ja tulevien jäsentensä ja eläinrekisterin käyttäjien yksityisyyttä ja käsittelee toiminnassaan näiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Yhteystiedot

Voit olla yhteydessä alla oleviin yhteystietoihin henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa:

  • sähköpostitse yhdistyksen sihteeriin osoitteella sihteeri@alpaca.fi
  • yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaan, jonka yhteystiedot löydät mm. kotisivuilta www.alpaca.fi
 1. Mitä tietoja käsittelemme ja mistä saamme tiedot

Käsittelemme jäsenistä tyypillisesti seuraavia henkilötietoja:

  • koko nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • jäsenyyden alkaminen ja päättyminen
  • ikä
  • jäsennumero
  • yhdistyksen sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset
  • rekisteröityjen eläinten omistajuuteen liittyvät tiedot
  • kasvattajasitoumukseen liittyvät tiedot

Tiedot saamme henkilöltä itseltään.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  • jäsenyyden hallinta (perustaminen, ylläpito ja tiedottaminen)
  • eläinrekisterin käyttäjien hallinta
  • tapahtumien ilmoittautumistietojen rekisteröinti ja hallinta
  • tilattujen tuotteiden ja palveluiden laskutus

Henkilötietojen käytön perusteena on jäsenyys ja / tai eläinrekisten käyttäminen.

 1. Tietojen säilytysaika

Käsittelemme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

 1. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Lisäksi eläinrekisterin pitopaikan yhteystietoja luovutamme viranomaiselle erillisestä pyynnöstä mm. eläintautien torjumista varten.

 1. Tietoturvallisuus

Suomen alpakka- ja laamayhdistys ry käsittelee henkilötietojasi tietoturvallisella tavalla ja käyttää asianmukaisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojesi suojaamiseen. Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietokannat ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Asiapaperit säilytetään lukituissa tiloissa.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tiettyjä lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Näitä ovat mm.

  • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen
  • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus
  • Suostumuksen peruuttaminen

Tietojen tarkastuspyynnöt ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät yhteydenotot tulee tehdä kohdassa 1. Yhteystiedot esitetyllä tavalla.

Tietopyyntöihin vastaaminen edellyttää henkilöllisyytesi vahvistamista.