Ohjeet rekisterin käyttäjälle

Tarkempia ohjeita ja käyttöehdot rekisterin käyttäjille

Rekisteröitäessä eläintä sillä tulee jo olla tunnistemerkintä, esim. mikrosiru. Tämä on ainoa tapa myöhemmin varmentaa, että tietty eläinyksilö on se, joka sen väitetään olevan.

Ilmoittamalla eläimen rekisteriin kasvattaja samalla hyväksyy sen, että muut, joilla on omat salasanansa, voivat lukea annettuja tietoja.

Huomioithan, että rekisterissä olevat tiedot ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain rekisterin käyttäjän omaan käyttöön. Tietojen edelleen julkaisu on EHDOTTOMASTI KIELLETTY!

Kenttien täyttö – eläimen tiedot

nimi: eläimen koko nimi, nimiä ei saa muuttaa vaikka omistaja muuttuisi. Esim GSA Justin pysyy GSA Justinina vaikka se myytäisiin.

syntymäaika: pp.kk.vvvv Esim 01.04.2003, Hattula. Kirjattava näin, jotta hakutoiminto toimisi. 1,4,03 ei löydy haulla. Syntymävuotta ei saa lyhentää -03 vaan on kirjoitettava 2003. Hakutoiminnolla löydetään silloin kaikki 2003 syntyneet eläimet mutta haussa eivät näy 03 eli maaliskuussa syntyneet.

mikrosiru: vain se koodi, joka näkyy lukulaitteella. Suomalaiset sirut alkavat yleensä 9851…. Joissain siruissa on kirjaimia, niitä ei yleensä pystytä lukemaan normaaleilla lukulaitteilla mutta silti niistä kirjoitetaan myös vain se koodi, joka näkyy jollakin lukulaitteella. Jos eläimellä on kaksi sirua, ei-eurooppalainen merkitään lisätietoihin. Ilman tunnistetietoa eläintä ei voida sääntöjen mukaan hyväksyä rekisteriin.

rek. nro: Järjestelmän muodostama tunniste, jolla eläin esiintyy rekisterissä.

ulkomainen rek.nro: siinä muodossa kuin se on annettu. Jos useita, muut kirjataan lisätietoihin. Ulkomainen rek.nro siten, että se antaa tiedon myös rekisterinpitäjästä, esim. LAREU, AZVD, NWK.

tuontipäivä: Suomessa syntyneillä jätetään tyhjäksi, tuontieläimillä esim 01.04.2004 Saksa. Tuontimaa on se, jossa eläin on kasvatettu ja/tai jossa se oli karanteenissa ennen tuontia. Tuotaessa EUn ulkopuolelta, merkitään se maa, josta se tuli EUhun. Esim. Perusta tuotu eläin Sveitsiin, sieltä autolla Saksan kautta Suomeen, tuontimaa on Sveitsi.

laji: A (alpakka), L (laama), risteytyksistä tarvittaessa merkintä lisätietoihin.

tyyppi: H (huacaya), S (suri), CL (classic lama), WL (Wooly lama), SL (surilaama). Voidaan käyttää ymmärrettäviä muitakin merkintöjä H/S.

emä: täydellinen nimi, jos rekisterinumero tiedossa, myös se. Ulkomainen rek.nro siten, että se antaa tiedon myös rekisterinpitäjästä, esim. LAREU, AZVD, NWK

isä: samoin kuin emä, jos isää ei tiedossa, kenttä jätetään tyhjäksi.

sukupuoli: o (orhi), e (emä), r (ruuna)

värikoodi: valitse listasta

kuolinpäivä: lisää kuolinpäivä, jos sellainen on tiedossa

lisätiedot: Mm. tieto DNA-testaukesta tulee tähän. Tai esim. tunnistesirun sijainti. yms.

nykyinen sijainti: missä eläin on tällä hetkellä ja koska se on tullut sinne. Esim 01.04.2005 koti tarkoittaa sitä, että eläin on tullut 1.4.2005 omistajan kotitilalle eikä ole sen jälkeen ollut muualla. Päivitykset on syytä tehdä aina kun eläintä siirrellään, jotta rekisteri olisi uskottava ja toimiva.

edellinen sijainti: missä eläin oli ennen NYKYISTÄ SIJAINTIA. Esim 01.03.2005 Hattula tarkoittaa nykyisen sijainnin merkinnän kanssa sitä, että eläin tuotiin 1.3.2005 Hattulaan (jostakin) ja siirrettiin 1.4.2005 kotitilalle. Tiedot ovat tärkeitä kun jäljitetään tauti- ja loistartuntoja. Toivottavasti tietoja ei koskaan tarvita. Jos eläin käy esim lyhyellä vierailulla jossakin tapahtumassa, messuilla, koulussa tms jossa ei ole muita eläimiä merkintä ei ole aivan välttämätön. Tartuntariski määrää merkinnän tarpeellisuuden. Parin viikon astutusreissu, osallistuminen eläinnäyttelyihin jne on merkittävä.

 

Tietokenttiin ei tule kirjoittaa mitään ylimääräistä, jos jotain tietoa ei ole tai se on epävarma, kenttä jätetään tyhjäksi. Ei siis ”en vielä tiedä mutta saan ensi viikolla tietää”. Ylimääräiset ja virheelliset merkinnät harhauttavat hakutoimintoa.

Kannattaa katsoa mallia muiden korteista. Noudata ohjeita, älä yritä olla hauska. Haku toimii vain, jos kaikki kirjaavat tiedot samalla tavalla. Jos et tiedä mitä kenttään kirjoitetaan, jätä se tyhjäksi ja kysy neuvoa.

Muuta huomioitavaa rekisteristä

Vierailijatunnus voidaan antaa viranomaisille, eläinlääkäreille, ETT:lle ja muille, joilla on oikeasti asiaa rekisteriin.

Toivotaan jäsenistön vastuuntuntoista salasanan käyttöä. Kukaan ei varmaankaan halua roskapostia tai muuta rekisteritietojen väärinkäyttöä. Väärinkäytöistä käyttäjätunnus poistetaan ja kasvattaja joutuu kirjauttamaan eläimensä rekisteriin uudelleen, maksua vastaan.

Omalla salasanalla voi muokata vain omia tietojaan. Se, jolle salasana on annettu, on vastuussa annettujen tietojen oikeellisuudesta myös silloin, kun hän luovuttaa salasanan jollekin toiselle.

Kun rekisteröity eläin myydään, MYYJÄ siirtää eläimen uudelle omistajalle. Sitä ei siis syötetä uudestaan. Jos eläimen uusi omistaja ei liity rekisteriin, tulee myyjän siirtää eläin ”Eläimet, joilla ei ole omistajaa”- listalle ja lisätä lisätietoihin koska eläin on myyty ja kenelle, sekä minne siirretty. Näin eläin voidaan suhteellisen helposti myöhemmin siirtää uuden omistajan nimiin, jos hän päättääkin liittyä rekisteriin.

Jos myyjä ei kuulu rekisteriin, mutta eläin on kuitenkin aiemmin rekisteröity, lähettää OSTAJA (rekisteriin liityttyään) kopion kauppakirjasta rekisterin ylläpitäjälle, jolloin eläin siirretään ylläpitäjän toimesta uudelle omistajalle.

Eläimen nimeä rekisterissä ei saa missään tapauksessa muuttaa sen jälkeen kun se on rekisteröity. Jos eläin myydään, voi uusi omistaja toki kutsua eläintä haluamallaan nimellä, mutta sen virallinen nimi ei muutu. Nimen muuttaminen rekisterissä tekee esim. sukutietojen selvittämisestä mahdotonta.

Eläimen nimessä olisi hyvä olla aina myös kasvattajan nimi – esim Laamalaakson Lambada eikä pelkkä Lambada (keksitty kasvattajanimi). Tämä estää samannimisten eläinten sekoittamisen toisiinsa.

Mikäli rekisterin käytössä on teknisiä ongelmia tai ohjeisiin löytyy parannusehdotuksia, ota yhteyttä ylläpitäjään rekisteri(at)alpaca.fi.