Agility säännöt

YLEISTÄ

Suomen alpakka- ja laama yhdistys järjestää alpakka agility kilpailuja Suomessa.

SÄÄNNÖT

Näiden sääntöjen tarkoituksena on yhdenmukaistaa alpakka agilityn pisteenlaskua ja arviointia kansallisissa kilpailuissa. Sääntöjä tulisi käyttää kilpailuiden, tuomariohjeiden ja estestandardien yhdenmukaistamiseen. Säännöistä poikkeamiseen johtavat syyt kirjattava vertailun helpottamiseksi. Suomen alpakka agilityn ollessa suuremmassa skaalassa aloitteleva laji, pidätetään oikeus sääntöjen mukauttamiseen, olosuhteiden näin vaatiessa.

JOHDANTO

Alpakka agility on kamelieläinten kilpailu, johon kaikki alpakat sekä laamat voivat osallistua. 
Alpakka agilityssa alpakat ja laamat suorittavat erilaisia esteitä, joissa niiden älykkyyttä ja ketteryyttä voidaan arvioida ja parantaa.
 Se on opettavainen ja liikunnallinen laji, jonka tarkoituksena on parantaa kamelieläinten ja ohjaajien välistä kanssakäymistä. Laji vaatii alpakan/ laaman ja ohjaajan välille hyvän suhteen, jonka tuloksena syntyy yhteisymmärrys. Ohjaajien tulee siis tuntea koulutuksen perusteet sekä kyseisen eläinlajin vaatimat erikoistarpeet.

KOKOLUOKAT

Osallistujamäärien ollessa toistaiseksi vähäiset, järjestetään vain yhden kokoluokan kilpailuja, joihin saavat osallistua sekä alpakat, että laamat. Laamoille joidenkin esteiden suoritustapa poikkeaa alpakoiden suoritusta.

RADAT

Rataa rakennettaessa tulee käyttää niin montaa eri estetyyppiä kuin mahdollista; niiden sijoitus määrittelee radan vaikeusasteen ja suoritusnopeuden. Alpakan tai laaman tulee suorittaa rata ennalta määritellyssä ajassa ja oikeassa järjestyksessä.

Yleistä

 • Kilpailukehän tulee olla alpakalle sopivaa materiaalia, vaurioiden välttämiseksi. Esimerkiksi hiekkaa tmv. Pohja ei saa olla liukas tai muutoin vaarallinen eläimelle.
 • Radan pituus määritellään kohteen mukaan
 • Esteiden sijoittelu radalle tulee tapahtua siten, että sekä eläimen ja ohjaajan on turvallista ylittää ja/tai ohittaa este vaivatta.
 • Rata suunnitellaan aina etukäteen ja ratapiirroksen on oltava kilpailijoiden saatavilla hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua.

Kilpailun kulku

Radalla ei saa harjoitella, mutta ohjaajat saavat tutustua rataan ilman eläintä ennen suoritusten alkua. Ennen kilpailun alkua tuomari kertoo ohjaajille kilpailun luonteesta, ihanneajasta,                  enimmäisajasta ja virheiden arvostelusta sekä muistuttaa heitä säännöistä.

Suorituksen kulku

Ajanotto alkaa heti, kun eläin ylittää lähtöviivan. Suorituksen aikana saa käyttää erilaisia käskyjä ja merkkejä.Ohjaajan tulee varmistaa, että eläin suorittaa esteet oikeassa järjestyksessä. Ohjaaja saa suorittaa, ylittää tai alittaa esteitä, kuten estekohtaisesti on määrätty. Suoritus päättyy ja ajanotto lopetetaan, kun eläin ylittää maaliviivan.

ESTEET

Esteet eivät saa koskaan olla vaarallisia eläimille, niiden täytyy noudattaa oheisia määrittelyjä ja olla ohjeiden mukaisia.

Estetyypit

Hypyt

 • Irtopuomiesteet – okserit

Kontaktiesteet

 • Keinu – Silta – Matto/alusta – Renkaat

Muut

 • Pujottelu
 – Ovi verho
 • Pallorengas

Esteiden kuvaukset

 • Irtopuomiesteet – okserit
  • Korkeus määritellään osallistuvien eläinten perusteella. Tarkoituksena ylittää este pudottamatta puomia. Okserina kaksi irtopuomiestettä peräkkäin – etäisyys määritellään myös          osallistuvien  eläinten perusteella. Mikäli kilpailuun osallistuvien eläinten kokoero on huomattava, voidaan esteiden korkeutta säätää kilpailijoiden välillä. Ohjaaja SAA suorittaa esteen eläimen kanssa.
 • Keinu
  • Keinu ylitetään siten, että taso kallistuu ja osuu toiselle puolelle maahan ennen kuin eläin poistuu esteeltä. Esteeltä tulee laskeutua rauhallisesti takaisin kentälle. Ohjaaja SAA suorittaa esteen eläimen kanssa.
 • Silta
  • Silta tulee ylittää rauhallisesti mutta lennokkaasti, siten että eläin on kokonaan kaikilla jaloillaan esteen päällä. Ohjaaja SAA suorittaa esteen eläimen kanssa.
 • Matto/ alusta
  • Eläimen tulee pysähtyä osoitetulle matolle/alustalle, siten että jokainen jalka on matolla eläimen seisahtuessa. Ohjaaja SAA suorittaa esteen eläimen kanssa.
 • Renkaat
  • Renkaat tulee ylittää vapaavalintaisesti, kuitenkin siten että alpakan/ laaman kaikki neljä jalkaa ovat yhtäaikaisesti renkaiden sisällä, suuntana rengasrivistön pitkä linja.
 • Pujottelu
  • Pujottelukeppejä tilaisuuden mukaan 3-8kpl. Kepit tulee suorittaa siten että eläin ohittaa vuorotellen kepit oikealta ja vasemmalta. Este tulee suorittaa annettuun suuntaan, joko aloittaen oikealta tai vasemmalta. Ohjaaja SAA suorittaa esteen eläimen kanssa.
 • Ovi verho
  • Eläimen tulee kulkea kärpäsverhon tmv. lävitse rauhallisesti. Ohjaaja SAA suorittaa esteen eläimen kanssa. Ohjaajalla on lupa kulkea eläimen edellä siirtäen mennessään kärpäsverhoa hieman sivuun.
 • Pallorengas
  • Ohjaaja asettaa eläimen seisomaan osoitetun renkaan sisään (halkaisijaltaan min. 1m, mutta suhteutetaan osallistuvien eläinten kokoon). Eläimen tulee seisoa renkaan sisällä kun ohjaaja YKSI KERRALLAAN kerää renkaan sisällä olevat pallot osoitettuun kulhoon/ämpäriin. Ohjaajalla on lupa kulkea renkaan lävitse asetellessaan eläintä. Palloja kerättäessä ohjaajalla ei saa olla kuin yksi pallo kerrallaan kädessä, eli nostettu pallo on ensin asetettava kulhoon, ennen seuraavan noukkimista.

ARVOSTELU

Ohjaajan ei tule kyseenalaistaa tuomarin tekemiä päätöksiä, jotka ovat lopullisia.

Tavoitteena on suorittaa rata oikein ja ihanneajan puitteissa. Ihanne aika on kuitenkin viitteellinen; agilityradan tulee mitata sekä tarkkuutta että nopeutta.

 Alpakka agilityssa virheistä radalla annetaan aikasakko, mikä lisätään lopulliseen suoritusaikaan. Näin nopeimman ajan saanut kilpailija pari voittaa kilpailun.

Virheitä ovat

   • Radan virheellisestä suorittamisesta tulevat virheet = suoritusvirheet.
   • Ihanneajan ylittämisestä tulevat virheet = aikavirheet. Ihanneajan ylittäminen johtaa suorituksen keskeyttämiseen tuomarin toimesta, mikäli tarve.
   • Ohjaajalla ei ole lupaa muokata tai siirtää esteitä kilpailun aikana, tai tuomari voi keskeyttää suorituksen tai päättää tarvittavasta aikasakosta.

Suoritusvirheet

Kaikki suoritusvirheet annetaan yhden pisteen yksiköissä, joka vastaa rataan suhteutettua aikasakkoa (5-15 sekuntia riippuen radan pituudesta).

Pudotukset

Joka kerran, kun esteen osa putoaa tai kaatuu ennen kuin kilpailija on suorittanut seuraavan esteen, on kyseessä virhe. Myös ohjaajan pudottama este aiheuttaa virheen.

Kiellot

Kieltovirhe annetaan kun eläin kääntyy esteeltä pois tai ohittaa esteen. Este ja kilpailukohtaisesti on asetettu tietty määrä yrityksiä kutakin estettä koskien. Esimerkiksi kontaktiesteillä kieltäytyminen, jonka jälkeen onnistunut ylitys tarkoittaa yhtä virhepistettä. Mikäli kilpailupari ohittaa esteen kokonaan on virhepisteiden määrä kolme pistettä.

Kiellot on aina pyrittävä korjaamaan. Sama koskee pujottelukeppejä, joilla jokainen virhe on korjattava.

   • Pallorenkaalla eläimen siirtyminen renkaan ulkopuolelle edes yhdellä jalalla johtaa virhepisteeseen. Eläimen siirtyessä renkaasta ulos ohjaajan tulee keskeyttää pallojen kerääminen ja asetella eläin uudestaan renkaan sisäpuolelle, jonka jälkeen ohjaaja voi jatkaa pallojen keräilyä. Kolmen korjaavan asettelun jälkeen (3 virhepistettä) ohjaaja saa jatkaa pallojen keräystä loppuun saakka, vaikkei eläin olisi renkaan sisäpuolella.
   • Pujottelukepit

Jokaisesta väärin ohitetusta kepistä tulee yksi virhepiste, mutta koko radasta kuitenkin max kolme virhepistettä.

Kontaktipinta

Sillalla, matolla ja keinulla eläimen täytyy koskea kontaktipintaan kaikilla jaloilla.

Hylkäys

   • Sopimaton käytös tuomaria kohtaan
   • Eläimen kovakourainen käsittely

Hylkäys tarkoittaa sitä, että koiran suoritus hylätään ja ohjaajan sekä eläimen on poistuttava kehästä niin pian kuin mahdollista, paitsi jos tuomari päättää toisin. Tuomarin tulee ilmaista hylkäys selkeästi.
Tuomari käsittelee odottamattomat tilanteet ja hänen tulee olla aina johdonmukainen.

TULOKSET

Sijoituksia ratkaistaessa huomioidaan seuraavat tekijät:

   • Virhepisteet
   • Kun lopullinen aika on sama, se kilpailija jonka virhepisteet ovat alimmat sijoittuu korkeammalle

KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN

Kilpailun järjestäjätaho on velvollinen ilmoittamaan tulevista kilpailuista, siten että tieto on kaikille halukkaille löydettävissä.

OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailuun voivat osallistua kaikki terveeksi todetut yli vieroitusikäiset alpakat ja laamat, jotka on asianmukaisesti ilmoitettu kilpailuun osallistuvaksi.

Kilpaluihin eivät voi osallistua:

   • Eläimet, jotka selvästi ovat sairaita tai loukkaantuneita.
   • Dopingaineiden vaikutuksen alaisena olevat eläimet.
   • Eläimet, joilla ei ole järjestäjän vaatimia loistautitodistuksia tai muita vaadittuja terveystodistuksia

Ohjaajien odotetaan käyttäytyvän hyvin. Kovakourainen käsittely tuomitaan jyrkästi ja johtaa välittömään hylkäykseen. Ohjaajasta voidaan myös tehdä valitus.

Järjestäjällä on oikeus olla hyväksymättä ilmoittautumista.

 JÄRJESTELYT

Järjestävä taho toimittaa paikalle kaiken tarpeellisen välineistön. Se on vastuussa kaikkien kutsuttujen kilpailijoiden ja toimihenkilöiden ohjeistamisesta. 
Jotta kisatunnelmasta tulee hyvä, ja se osaltaan parantaa tapahtuman menestystä, tulee tapahtuman järjestelyihin ja kuuluttajan valintaan kiinnittää erityistä huomiota.

Järjestäjä ei vastaa kilpailuun osallistuvien ja toimitsijoiden

ELÄINLÄÄKÄRINTARKASTUS

Järjestäjä ja kilpailupaikka saavat määrittää vaadittavat terveystodistukset.

TUOMARIT

Tuomarina toimii ennalta määrätty henkilö, jolla on riittävä tuntemus alpakka agilityn sääntöihin ja kamelieläimiin. Mikäli ennalta määrätty tuomari on estynyt saapumaan kilpailuun, voidaan uusi tuomari nimetä ilman ennakkoilmoitusta.